Betahaus


 
 
 
 
 
Från en tid då datorer var stora som kylskåp och organisationer skickade   över fax, föddes ett hopp om en bättre, roligare framtid.
 
Betahaus är en organisation som hjälper andra organisationer att bli bättre. Vi tror på fri kod, transparens och samarbete.
 
– Det är verklig demokrati.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VoteIT

Tillsammans med Sverok och andra organisationer byggde vi ett verktyg som skapat nya möjligheter att hålla demokratiska möten över nätet.

Projektet VoteIT drivs nu av en egen förening. Själva verktyget hade ca 15 000 aktiva användare år 2023.

Utbildning / Process

Det råder ingen brist på demokratiska utmaningar, men vad gör vi åt dem? Vi kan hjälpa till att utforma utbildningar eller leda processer för att tillsammans ta oss an de utmaningar som finns.

Verktyg / Öppenhet

När vi gör projekt ställer vi krav på att resultaten ska publiceras så öppet som möjligt. Vare sig det rör sig källkoden till ett datorprogram eller resultaten av ett forskningsprojekt. Ideella organisationer skulle kunna förvalta och äga mycket av verktyg och infrastruktur vi behöver om vi bara ställde krav på det.

Kommande: Motionen

Under hösten 2024 kommer projektet motionen smygstartas. Projektet handlar om att skapa verktyg för att hjälpa aktiva att skriva motioner eller förslag till beslut.


 
 
 
 
 
 ERSMÄSSGRÄND 16 
 129 43 Hägersten 

 
 Robin Harms Oredsson 
 070-333 00 10 

robin@betahaus.net
 
 Anders Hultman 
 070-880 55 46 

anders@betahaus.net